Karla Pechová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Poskytované služby

Poskytuji služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, přiznání k dani pro malé a střední firmy. Hlavní oblastí mojí působnosti je Královéhradecký kraj, ale jsem schopna spolupracovat s celou ČR. S každým zákazníkem si domlouvám spolupráci individuálně.

Vedení účetnictví a daňové evidence
Externí vedení účetnictví v programu POHODA, zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků na účtech, vedení daňové evidence pro zjištění základu daně z příjmů fyzických osob.


Daňové přiznání
V rámci vedení účetnictví nebo daňové evidence připravím a podám daňové přiznání k dani z přidané hodnoty
. Vyhotovím daňové přiznání i k silniční dani. Ručím za mnou vypracované daňové přiznání i za jeho včasné podání příslušnému správci daně.

Zpracování mezd

Veškerá mzdová agenda: zpracování mezd, výpočet mezd, příprava měsíčních hlášení a komunikace s příslušnými úřady, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, účast na kontrolách zdravotního i sociálního pojištění, správa a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění.


Daňové a účetní poradenství

Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a k ostatním daním, daňové poradenství, řešení daňových a účetních problémů.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky